Kvalité

Projektledning

Byggadministration

Projektledning

Vi projektleder projekt från tidigt ide och förstudie fram till överlämning och besiktning. Vi åtar oss allt från små privata projekt till större offentliga entreprenader inom offentlig förvaltning, nybyggnation av industrifastigheter  och privata fastigheter.

Byggledning

Vi är beställarens representant under byggtiden. I uppdraget ingår bland annat.

  • Hålla byggmöten
  • Utföra kontroller
  • Uppföljning av budget
  • Bevaka tidplanen

 

Kontrollansvarig  PBL

Enligt svensk lag (PBL) måste varje byggnad som uppförs och som kräver åtminstone en bygganmälan till kommunen ha en Kontrollansvarig, KA. Den personen ska ha erforderlig kunskap om byggnationen och de krav och regler som finns och de tekniska krav som ställs på en byggnad. Gå till sidan ->                                                                                 

 

thumb_COLOURBOX1454665

 

Copyright 2013 ABL Byggkonsult . Designad av ICUB.SE>