Kvalité

Om

skiss-hus     ABL Byggkonsult startade sin verksamhet 1985.  Genom åren har det blivet många projekt och goda referenser. Vi har lång erfarenhet av allt från nybyggnation  ombyggnation och renoveringar. Vi kan vi hjälpa till med projektering, projektledning , besiktningar och kontrollansvarig.

Lennart Andreasson

  • Typ av certifiering:Certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL
  • Certifierad av:RISE Certifiering
  • Certifierad till:2022-04-27
Behörighetsnummer:       SC0463-12
Behörighetsnivå:       N
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är logotype-1.png Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Rise_logga-1.png

Copyright 2013 ABL Byggkonsult . Designad av ICUB.SE>